-:- การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร -:-
ดูตัวอย่างการเขียน/กรอก แบบฟอร์ม ->
Down load แบบฟอร์ม/พิมพ์ เพื่อเขียน/กรอก ข้อมูลแล้วนำไปยื่นฯ ->
-:- ศึกษาขั้นตอนการบริการฯ ตามข้อความด้านล่าง -:-

จำนวนผู้ใช้บริการ 7589 ราย
*กรอกข้อมูลในแบบคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ให้ครบถ้วน
พร้อมทั้งเตรียมเอกสารตามรายละเอียดบันทึกรายการเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
*ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักการช่าง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี


<<- กลับไปหน้าแรก
Powered by : เทศบาลนครนนทบุรี