กลับไปหน้าแรก
ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี
  ประวัติเทศบาลนครนนทบุรี
  ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี
  แผนผังการบริหารเทศบาล
  คณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี
  บริการของเทศบาลนครนนทบุรี
  คู่มือประชาชน
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  งบประมาณ
   ติดต่อเทศบาลนครนนทบุรี
  ร้องเรียน / ร้องทุกข์
   ลิงค์เทศบาล/ราชการ
   ข้อมูลจังหวัดนนทบุรีเทศบาลนครนนทบุรีขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำการตรวจรับงานจ้างพร้อมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของเทศบาล
      เทศบาลนครนนทบุรีขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำการตรวจรับงานจ้างพร้อมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของเทศบาล ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.00 น.

ศุกร์ 9 พย. 50 14:31 น.
ดูรายละเอียด

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานถ้วยรางวัล ชนะเลิศ แก่นายสุเมธ ทรงวัชราภรณ์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
      ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานถ้วยรางวัล ชนะเลิศ “ สพฐ.สุพรีมวอลเลย์บอลเซอร์กิต ” รุ่นอายุ 14 ปี แก่เทศบาลนครนนทบุรี โดยมีนายสุเมธ ทรงวัชราภรณ์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว

ศุกร์ 12 ธค. 51 15:40 น.
ดูรายละเอียด

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
      เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2551 โดยได้รับความเห็นชอบ จากสภาเทศบาลนครนนทบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี


เทศบาลนครนนทบุรี ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลตามแบบสอบถาม และเสนอความคิดเห็น ต่อคณะเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
      เทศบาลนครนนทบุรี จะทำการประเมินและวิจัยความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ต่อการดำเนินการจัดโครงการ / กิจกรรมของเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 )

พฤหัสบดี 27 พย. 51 15:15 น.
ดูรายละเอียด

ขอเรียนเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น
      เทศบาลนครนนทบุรี จะทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะด้านต่างๆ ของเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการสาธารณะให้มีมาตรฐานสูงขึ้น จึงขอเรียนเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามแบบสอบถามที่แนบมาพร้อมนี้


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
      เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2551 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครนนทบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

พฤหัสบดี 20 พย. 51 11:32 น.
ดูรายละเอียด

เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ เจ้าชายเฮนริก พระราชสวามี ในสมเด็จพระราชินีนาถมาเกรเธอที่ 2 แห่งประเทศเดนมาร์ก
      เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ เจ้าชายเฮนริก พระราชสวามี ในสมเด็จพระราชินีนาถมาเกรเธอที่ 2 แห่งประเทศเดนมาร์ก ในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 7 ธันวาคม 2551 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จันทร์ 10 พย. 51 17:09 น.
ดูรายละเอียด

เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญชมการแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2551
      เนื่องในเทศกาลประเพณีลอยกระทงและงานกาชาดจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรีขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมชมการแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งมีพิธีเปิดโดยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมงาน ซึ่งการแข่งขันหมากรุกจะเป็นแบบพบกันหมด การแข่งขันจะเข้มข้นไปจนกว่าจะมีผู้ชนะเลิศ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมและเชียร์ผู้เข้าแข่งขันได้ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2551

จันทร์ 10 พย. 51 17:06 น.
ดูรายละเอียด

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2551
      ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2551 ในระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 นั้น

ศุกร์ 10 ตค. 51 16:11 น.
ดูรายละเอียด

นครนนท์รับรางวัล LDI AWARDS 2008
      เทศบาลนครนนทบุรี ได้รับรางวัล LDI AWARDS 2008 โดยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ขึ้นรับรางวัล ณ โรงแรมแกรนด์มิราเคิล

ศุกร์ 10 ตค. 51 14:33 น.
ดูรายละเอียด
รายการที่ 291 - 300 จาก ทั้งหมด 366 รายการ
| หน้าแรก | << ก่อนนั้น | ต่อไป >> | หน้าสุดท้าย |

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
 

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '../config/foot_menu.inc' (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\websites\nakornnont\nakornnont.com\www\relay\list.php on line 135