กลับไปหน้าแรก
ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี
  ประวัติเทศบาลนครนนทบุรี
  ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี
  แผนผังการบริหารเทศบาล
  คณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี
  บริการของเทศบาลนครนนทบุรี
  คู่มือประชาชน
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  งบประมาณ
   ติดต่อเทศบาลนครนนทบุรี
  ร้องเรียน / ร้องทุกข์
   ลิงค์เทศบาล/ราชการ
   ข้อมูลจังหวัดนนทบุรีนครนนท์จัด บวชถวายในหลวง
      เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดโครงการ อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอุปสมบทได้เรียนรู้หลักธรรมในพุทธศาสนา ได้ปฏิบัติตนในเพศบรรพชาตามหลักพระธรรมวินัยด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง จำนวน 82 รูป ในวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แสดงพระธรรมเทศนา และพิธีทำขวัญนาคโดยพระครูปลัดราชัน อริโย พระครูปลัดสมพงษ์ วรญาโณ และคณะ พร้อมชมขบวนแห่ช้างอย่างยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ถนนประชาราษฎร์ ถึงท่าน้ำนนทบุรี

พฤหัสบดี 5 พย. 52 11:03 น.
ดูรายละเอียด

เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
      ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เรือชักพระคลองบางเขน ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดโพธิ์ทองล่าง ตำบลบางเขน ชมขบวนแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดเชิงหวาย การแข่งขันเรือพายนานาชนิด และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

อังคาร 27 ตค. 52 10:40 น.
ดูรายละเอียด

เพื่อส่วนร่วม
      นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และ นายทองวิชัย ไกรกุล ประธานสภาเทศบาล รับมอบเสื้อยืดสำหรับใส่ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาด จากตัวแทน บมจ.แสนสิริ

อังคาร 27 ตค. 52 10:35 น.
ดูรายละเอียด

ไม่ทอดทิ้งกัน
      นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นผู้แทนมอบเงิน ประกันชีวิตให้แก่ทายาทของนายสากล คงศิริขันต์ พนักงานเทศบาลฯ ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

อังคาร 27 ตค. 52 10:31 น.
ดูรายละเอียด

ดับเพลิงนครนนท์ ร่วมกับ อาคารลุมพินี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
      ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอตี้ มาเนทเมนท์ จำกัด ซึ่ง กำกับดูแล โครงการ ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น – พงษ์เพชร อาคารชุดที่พักอาศัย มีความสูง 19 ชั้น ประกอบด้วยห้องชุดทั้งหมด 958 ยูนิต ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ทำให้ต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะเรื่องของเพลิงไหม้ จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2552 ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดส่งครูฝึกพร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากพร้อมรถและอุปกรณ์ในการดับเพลิงและกู้ภัยไปให้ความรู้ทั้งเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุและขั้นตอนการอพยพหนีไฟ การฝึกอบรมเป็นการให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างมีมาตรฐานสามารถทำการดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่พักอาศัยจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการระงับอัคคีภัยและแผนฉุกเฉินที่จะป้องกันการติดต่อลุกลามเพื่อไม่ให้เพลิงขยายตัวเป็นวงกว้างเมื่อเกิดเหตุ ลดการสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุในเบื้องต้นก่อนที่เจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องจะมาถึง หากสถานประกอบการหรือหน่วยงานใดสนใจการฝึกอบรมดังกล่าว ทางฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนนทบุรี พร้อมที่จะสนับสนุนท่านตลอดเวลา โทร. 0-2589-0506 , 0-2589-0489

อังคาร 27 ตค. 52 10:14 น.
ดูรายละเอียด

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี 2552
      เทศบาลนครนนทบุรีจะสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาล ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง มกราคม 2553 โดยเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ ด้วยจะขอบคุณยิ่ง

พุธ 21 ตค. 52 15:34 น.
ดูรายละเอียด

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
      เทศบาลนครนนทบุรีได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
      เทศบาลนครนนทบุรี ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
      เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒


ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
      เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ท่าน้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 สมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี ติดต่อสอบถามข้อมูลโทร. 0-2589-0502 ต่อ 174 ,175, 179 หรือทางโทรสาร 0-2589-0502 ต่อ 174 กำหนดการแข่งขัน วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา 07.00 น. - ผู้เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำลงทะเบียน เวลา 08.30 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 09.00 น. - เริ่มการแข่งขัน เวลา 11.00 น. - พิธีมอบรางวัล การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. รุ่นเยาวชน (อายุ 14 - 18 ปี) ชาย / หญิง 2. รุ่นประชาชน (อายุ 19 ปี ขึ้นไป) ชาย / หญิง

รายการที่ 291 - 300 จาก ทั้งหมด 420 รายการ
| หน้าแรก | << ก่อนนั้น | ต่อไป >> | หน้าสุดท้าย |

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
 

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '../config/foot_menu.inc' (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\websites\nakornnont\nakornnont.com\www\relay\list.php on line 135