กลับไปหน้าแรก
ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี
  ประวัติเทศบาลนครนนทบุรี
  ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี
  แผนผังการบริหารเทศบาล
  คณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี
  บริการของเทศบาลนครนนทบุรี
  คู่มือประชาชน
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  งบประมาณ
   ติดต่อเทศบาลนครนนทบุรี
  ร้องเรียน / ร้องทุกข์
   ลิงค์เทศบาล/ราชการ
   ข้อมูลจังหวัดนนทบุรีให้การสนับสนุน สุขภาพประชาชน “ ส่งเสริมคนนนท์ ไร้พุง ”
      ปัจจุบันกลุ่มออกกำลังกายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี มีทั้งหมด 83 กลุ่ม เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนของตนเอง เทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับอาสาสมัครชุมชน จึงมีมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ การรณรงค์สร้างกระแสให้ตระหนักรักษ์สุขภาพ การเฝ้าระวังติดตาม ควบคุม และป้องกัน “พิชิตอ้วน พิชิตพุง ” เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของขบวนการสุขภาพ ภาคประประชาชน โดยได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดโครงการ The Trainer (ดาวกระจายสลายพุง) กระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจในด้านโภชนาการอาหาร และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 โดยมีประชาชนได้ร่วมออกกำลังกายพร้อมกันกว่า 1,500 คน ณ ห้อง MCC HALL THE MALL งามวงศ์วาน

พุธ 21 กค. 53 12:09 น.
ดูรายละเอียด

สารพัดช่างกรุงเก่า ชมของดีเมืองนนท์
      คณะนักเรียนจากกลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และคณะครูจากโรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอยุธยา จำนวน 60 คน เดินทางมาทัศนศึกษาพร้อมเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม โบราณสถานยังวัดต่าง ๆ ในโครงการ “เข้าพรรษา ไหว้พระ ชมของดีเมืองนนท์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553

ศุกร์ 16 กค. 53 15:34 น.
ดูรายละเอียด

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553
      ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553 ในระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 นั้น


ทีมลูกยางตัวแทนนักกีฬาไทย เตรียมสู้ศึกเอเซียนสคูลเกมส์ ประเทศมาเลเซีย
      นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ในฐานะผู้จัดการทีมนักกีฬา ตัวแทนประเทศไทย ร่วมเป็นกำลังใจและมอบอุปกรณ์กีฬา ให้ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุ 18 ปี ชาย – หญิง ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน แห่งอาเซียน “อาเซียนสคูลเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 12 - 21 ก.ค. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และขอแรงเชียร์ แรงใจจากพี่น้องชาวนนทบุรีและคนไทยทุกคน ช่วยส่งใจเชียร์นักกีฬา ให้เยาวชนคนเก่งของเรากวาดเหรียญกลับมาฝากพี่น้องชาวไทย

อังคาร 6 กค. 53 14:29 น.
ดูรายละเอียด

นครนนท์ชวนไหว้พระ เข้าพรรษา 1 , 8 , 15 และ 22 สิงหาคม 53
      เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ“ เข้าพรรษานี้ ไหว้พระ ชมของดีเมืองนนท์ กับเทศบาลนครนนทบุรี ” ด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคล เพื่อเริ่มต้นชีวิตอย่างมีความสุขสงบทางใจ ตามคติความเชื่อของไทย อีกทั้งยังเป็นการ เรียนรู้ ชื่นชมความงดงามของโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ท่านจะรู้สึกอิ่มบุญกับการท่องเที่ยว ในบรรยากาศการเดินทาง ทั้งทางรถ และทางเรือ ฟรี โดยจะเริ่ม ทุกวันอาทิตย์ ที่ 1 , 8 , 15 และ 22 สิงหาคม 2553 หากท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2589-0500 ต่อ 169 – 170 หรือที่ท่าน้ำนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ในวันเวลาดังกล่าว

พฤหัสบดี 8 กค. 53 12:03 น.
ดูรายละเอียด

ขอเชิญร่วมหล่อเทียนพรรษา ตั้งแต่บัดนี้ – 23 กค.53 ณ ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี
      เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมหล่อเทียนพรรษา ตั้งแต่บัดนี้ – 23 กรกฎาคม 2553 ณ ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี อานิสงส์ ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุ ถือกันว่าจะทำให้เป็น ผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างในยามค่ำคืน ซึ่งพระภิกษุ สมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือและประกอบกิจของสงฆ์ และในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553 จะมีพิธีแห่เทียนพรรษา และการประกวดรถเทียนพรรษา ณ ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

พฤหัสบดี 1 กค. 53 10:30 น.
ดูรายละเอียด

นครนนท์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยและวาตภัย
      นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางศรีรัตน์ ศรีภิญโญ อยู่บ้านเลขที่ 45/9 หมู่ 1 ซ.เรวดี 5 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี และ นางอัปสรศรี รังรองธานินทร์ บ้านเลขที่ 16 ซ.ติวานนท์ 40 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี รวมมูลค่าความเสียหาย 49,590 บาท สำหรับการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุในเบื้องต้น ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ออกสำรวจสภาพความเสียหาย และมอบสิ่งของเครื่องใช้ ที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องนุ่งห่ม ให้กับผู้ประสบภัย นอกจากนี้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ได้เกิดวาตภัยขึ้นในหลายพื้นที่ เป็นเหตุให้บ้านพักอาศัย ได้รับความเสียหายจำนวน 28 หลังคาเรือน ซึ่งเทศบาลฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบวาตภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินทดรอง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามสภาพความเสียหาย เป็นมูลค่า 69,453 บาท

พฤหัสบดี 1 กค. 53 10:10 น.
ดูรายละเอียด

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี
      ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะทำการประชุมสภาเทศบาลนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี จึงขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น


เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัคร ครอบครัว ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการครอบครัวล้อมรัก
      เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัคร ครอบครัว ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการครอบครัวล้อมรัก ทำกิจกรรมสร้างสัมพันธ์สายใยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจในครอบครัว ระหว่างวันที่ วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท (ศูนย์สัมมนากิตติธเนศวร) จังหวัดนครนายก

พฤหัสบดี 27 พค. 53 16:11 น.
ดูรายละเอียด

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553
      ตามประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 30 เมษายน 2553 ประธานสภาเทศบาล นครนนทบุรี ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553 ในระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2553 นั้นจึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553

รายการที่ 291 - 300 จาก ทั้งหมด 443 รายการ
| หน้าแรก | << ก่อนนั้น | ต่อไป >> | หน้าสุดท้าย |

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
 

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '../config/foot_menu.inc' (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\websites\nakornnont\nakornnont.com\www\relay\list.php on line 135