กลับไปหน้าแรก
ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี
  ประวัติเทศบาลนครนนทบุรี
  ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี
  แผนผังการบริหารเทศบาล
  คณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี
  บริการของเทศบาลนครนนทบุรี
  คู่มือประชาชน
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  งบประมาณ
   ติดต่อเทศบาลนครนนทบุรี
  ร้องเรียน / ร้องทุกข์
   ลิงค์เทศบาล/ราชการ
   ข้อมูลจังหวัดนนทบุรีเทศบาลนครนนทบุรี มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
      นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบอุปกรณ์จราจร ให้กับสถานีตำรวจภูธร เมืองนนทบุรี ประกอบไปด้วย กรวยยาง จำนวน 200 อัน, แผงเหล็กกั้นถนน จำนวน 200 แผง , ป้ายเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ ทำด้วยอลูมิเนียม จำนวน 220 ป้าย, ป้ายเครื่องหมายจราจรห้ามจอดตลอดแนว จำนวน 40 ป้าย ,แผงหยุดตรวจ สามเหลี่ยม(มีไฟวับวาบอยู่บนยอดเสาไฟนีออน) จำนวน 3 แผง โดยมี พ.ต.อ.สมศักดิ์ชัย อมรส่งเจริญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ ภูธรเมืองนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เมื่อวันก่อน

ศุกร์ 21 พค. 53 15:17 น.
ดูรายละเอียด

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ ประจำปี 2553
      ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2553 และ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2554 ตามรายละเนบมาพร้อมนี้อียด


อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)
      เทศบาลนครนนทบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

จันทร์ 25 มค. 53 16:19 น.
ดูรายละเอียด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
      เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน มกราคม 2533 ได้โอนผ่านธนาคาร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553

พฤหัสบดี 21 มค. 53 11:06 น.
ดูรายละเอียด

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2553
      ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2553 เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2553 ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2553 นั้น


เทศบาลนครนนทบุรีจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องทุกข์
      เทศบาลนครนนทบุรีจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

พฤหัสบดี 14 มค. 53 15:57 น.
ดูรายละเอียด

ทน.นนท์ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2552 ณ ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี
      ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘๓ รูป และปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี และขอเชิญฟังการแสดงพระธรรมเทศนา โดยท่านเจ้าคุณอลงกต พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี (โดยจะนำสิ่งของและปัจจัยที่ได้รับมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี )

อังคาร 1 ธค. 52 11:15 น.
ดูรายละเอียด

ทน.นนท์ ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมือง วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2552
      เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมือง และฉลองจังหวัดนนทบุรี ครบ 460 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2552 ร่วมสักการะศาลหลักเมือง ชิมอาหารอร่อย จากร้านดัง การแสดงดนตรี ลิเก ภาพยนตร์ การแข่งขันชกมวยไทย การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง ชมฟรี คอนเสิร์ต จากหลากหลายวงดนตรี 1 ธ.ค. ชมคอนเสิร์ตเพื่อชีวิต วงอินทนนท์ , เสถียร ทำมือ , น้าหมู พงษ์เทพ ตลกคณะเขมรยาว ลูกหยี ลิเกคณะ คำนวณ วัยคะนอง 2 ธ.ค. คอนเสิร์ตลูกทุ่ง แอร์ สุชาวดี , กระแต โฟร์ทีน , ไชยา - แอน มิตรชัย ตลกคณะยาวอยุธยา ลิเกคณะ ขวัญใจ มาลัยนาค 3 ธ.ค. คอนเสิร์ตสตริงชื่อดัง เดอะฟ๊อกซ์ (ช.อ้น) , หินเหล็กไฟ , กอล์ฟ - ไมค์ ตลกคณะหยอง ลูกหยี ลิเกคณะนพรัตน์ ไม้หอม

อังคาร 1 ธค. 52 10:45 น.
ดูรายละเอียด

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2552
      ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะทำการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2552 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น


เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2552
      ตามประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2552 ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2552

รายการที่ 291 - 300 จาก ทั้งหมด 432 รายการ
| หน้าแรก | << ก่อนนั้น | ต่อไป >> | หน้าสุดท้าย |

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
 

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '../config/foot_menu.inc' (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\websites\nakornnont\nakornnont.com\www\relay\list.php on line 135