เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  ประมูลราคาซื้อป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง ด้วยป้ายอิเล็กทรอนิกส์  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0504, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง บริเวณพิพิธภันฑ์จังหวัดนนทบุรี  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวงศ์วาน 27 ซอย 2 ซอย 3  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดชมภูเวก 12(แยกขวามือ)  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยงามวงศ์วาน 25 ซอย 4 ซอย 5  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแผ่นดินทอง9  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารและป้ายหยุดรถประจำทาง บริเวณด้านหน้า ซอยรัตนาธิเบศร์ 24 ชุมชนภัทรินทร์เฮ้าใกล้สะพานลอยทางข้ามถนนรัตนาธิเบศร์  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาราษฎร์ 3 บริเวณหน้าหมู่บ้านสวนทองวิลเลจ แยกแรกซ้ายมือ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพิบูลสงคราม 14(แสนสุข)  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศิริชัย(บริเวณสุจิตราแม่นชั่น)  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและก่อสร้างหลังคาคลุมด้านหลัง หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 8 ถึงตลาดประชานิเวศน์ 3  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบแสงสว่าง บริเวณลานกีฬาชุมชนวัดบัวขวัญ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 3 รายการ (1.จักรยานทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 2.จักรยานออกกำลังกายโช๊คคู่ 3.ลู่วิ่งแบบ 6อย่าง)  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศประเภท 2 ชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ที่นั่งจำนวน 11คัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน(ระยะที่ 1-2)  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงตัวถังสแตนเลส)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500,02,0-2589-0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงตัวถังสแตนเลส)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500,02,0-2589-0505 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างบ่อสูบน้ำ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 8  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนวัดโพธิ์ทองล่าง บริเวณบ้านเลขที่ 17/20  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมรั้วและปรับพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเขน  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจัดจ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้เกี่ยวกับงานกิจการจราจร จำนวน 5 รายการ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 คิว  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำ คลองบางธรณี  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124,127 และ0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำและบำบัดน้ำเสีย ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อชุดป้องกันสารเคมีอันตรายระดับปานกลาง (B) จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่2)  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500,02,05 ตอ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองบางตลาดแยก 1 ช่วงคลองบางตลาด ถึงท้ายซอยทานสัมฤทธิ์ 10  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองวัดสมรโกฏิ ช่วงคลองบางซื่อ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ขุดลอกคลองมะขามโพรง ช่วงประตูระบายน้ำถึงศาลเจ้าพ่อเขาดิน  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขุดลอกคลองบางธรณี ช่วงทางเข้าหมู่บ้านศุภาลัย ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้าง จำนวน 20 คัน เพื่อใช้ในโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124,127 และ0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง   โทร. 02-589-0500,02-589-0504, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อตกตะกอนน้ำทิ้งจากระบบบำบัดส่งปฏิกูล  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2552 จำนวน 3,000 เล่ม  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง   โทร. 0-2589-0500 ต่อ 124,127,0-2589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อปากกาสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีอากรท้องถิ่น จำนวน 15,000 ด้าม  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504,0-2589-0500 ต่อ124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 8/1 และซอย 8/3 แยก 3-5,7-9,11-13,15-17  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504,0-2589-0500 ต่อ124 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณร้านค้าสวัสดิการเรือนจำกลางบางขวาง  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0-2589-0504,0-2589-0500 ต่อ124 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างทำบอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานของสำนักการศึกษา จำนวน 16 อัน  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. (02)589-0500 ต่อ 124,127และ (02)589-0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อโปรแกรม e-Learning สำหรับโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ  งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง   โทร. (02)589-0500,02,(02)589-0505 ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำอาหารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อค่าของขวัญวันเด็กโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตามชุมชนต่างๆ จำนวน 20 รายการ  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500,02-589-0505,02-589-0502, ต่อ 127 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 8/3 แยก 10  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500, 02-589-0504 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 8/3 แยก 8  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500, 02-589-0504 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 8/3 แยก 6  ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 02-589-0500, 02-589-0504 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2219 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45