เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 29/2556  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยพิบูลย์สงคราม 14 (ซอยแสนสุข) ครั้งที่ 2 (เลขที่ 51/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล่องหินใหญ่ (GABION) บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (เลขที่ 50/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยงามวงศ์วาน 27 ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 49/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยงามวงศ์วาน 31 ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 48/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยประชาชื่น - นนทบุรี 8 ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 47 /2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ท้ายซอยงามวงศ์วาน 31 เชื่อมซอยงามวงศ์วาน 27 ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 46/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยงามวงศ์วาน 29 พร้อมท่อลอด ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 45/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยติวานนท์ 24 ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 44/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยแผ่นดินทอง บริเวณซอยแผ่นดินทอง 23 - ถึงพาราไดซ์พาร์ค ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 43/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยติวานนท์ 27 ถึงซอยแผ่นดินทอง (บริเวณแยกตัดคลองบางธรณี) ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 42/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำถนนนนทบุรี 1 ช่วงคลองบางแพรก 1 ถึงไปรษณีย์ท่าน้ำนนทบุรี ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 41/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคา้จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยเรวดี ช่วงถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ถึงถนนนนทบุรี 1 ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (ลขที่ 40/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ยกเลิกการประมูลจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 26/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ถนนสามัคคี ช่วงสามแยก โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ถนนประชาชื่น ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 39/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ถนนวัดบัวขวัญ ช่วงถนนงามวงศ์วาน - วัดบัวขวัญ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 38/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ถนนนทบุรี 1 ช่วงแยกพระนั่งเกล้า ถึงคลองบางแพรก 1 ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 37/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) จำนวน 4 คน (เลขที่ 36/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเช่าติดตั้งอัฒจันร์แบบสำเร็จรูปในงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 (เลขที่ 35/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2555 และประชาสัมพันธ์การแข่งเรือมาราธอน ประจำปี 2556 (เลขที่ 34/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234 และ 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (เลขที่ 33/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 และ 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศประเภท 2 ชั้น (ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ที่นั่ง) จำนวน 6 คัน ระยะเวลาจ้าง 24 วัน(เลขที่ 32/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1500 ชุด โครงกายกย่องพ่อดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2556 (เลขที่ 31/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารของเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 4 แห่ง (เลขที่ 30/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูและทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง (เลขที่ 29/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 28/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 27/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234 และ 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 26/2556)   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว เทศบาลนครนนทบุรี (บริเวณที่กลับรถใต้สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร จำนวน 3 เกาะ) (ครั้งที่ 3) (เลขที่ 25/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองบางแพรก (กรมราชทัณฑ์) (เลขที่ 24/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนนทบุรี 33 (บริเวณหน้าวัดชมภูเวก) (เลขที่ 23/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีประจำปีงบประมาณ 2556 (เลขที่ 22/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 160/2555   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเปลี่ยนโคมไฟฟ้าภายในประชานิเวศน์ 2 - 3 ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 144/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 160/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง (เลขที่ 161/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 5 คัน และรถตู้ปรับอากาศจำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 13 - 23 พฤศจิกายน 2555 จังหวัดกาญจ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234 และ 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 จังหวัดกาญจนบุรี (เลขที่ 20/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณใต้สะพานพระราม5 และซ่อมแซมประตูน้ำ 2 ประตู (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 19/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันน้ำ ค.ส.ล. รอบอาคารที่พักอาศัยพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ครั้งที่ 2 (เลขที่ 18/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณุ ซอยงามวงศ์วาน 25, 27, 29, 31 (เลขที่ 17/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซอยติวานนท์ 3 (พิชยนันท์ถนนเส้นหลัก) (เลขที่ 16/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ซอยจาริพิบูลย์ 9 (เลขที่ 15/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยจาริพิบูลย์ 10 (เลขที่ 14/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยแยกซอยอัคนีบริเวณบ้านเลขที่ 45/80 (เลขที่ 13/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยพิบูลย์สงคราม 14 (ซอยแสนสุข) (เลขที่ 12/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 77/10 (แยกจากซอยงามวงศ์วาน 23) (เลขที่ 11/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแผ่นดินทอง 59 แยก 3 (เลขที่ 10/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยจาริพิบูลย์ 6 (เลขที่ 9/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยแยกซอยพิบูลสงคราม 15 (เลขที่ 8/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2348 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47