เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้ออาหารเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 จำนวน 28 รายการ (81/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแำพงกันดิน ค.ส.ล. คลองขวาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 69/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายวีดีโอพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว) (เลขที่ 68/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0 504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างเหมาเรือโดยสารในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครนนทบุรี(เลขที่ 67/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0 500 ต่อ 1234 และ 0 2589 0 504 ดูรายละเอียด
  ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 27/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. - ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2555 จำนวน 2,000 เล่ม (เลขที่ 66/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234,0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อของขวัญวันเด็ก จำนวน 4 รายการ (เลขที่ 65/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 ตัว) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (เลขที่ 64/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อของขวัญวันเด็ก โครงการส่งเสริมสุขภาพเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2556 จำนวน 17 รายการ รวม 9,500 ชิ้น (เลขที่ 63/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234,0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซลและติดตั้งเครื่องขยายเสียงและไซเรน จำนวน 1 คัน (เลขที่ 62/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนนทบุรี 48 (พงษ์สวัสดิ์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 61/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองบางขวาง ช่วงวัดลานนาบุญถึงสถานีสูบน้ำ (แม่น้ำเจ้าพระยา) (เลขที่ 60/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองลำเสือตาย ช่วงหลังหมู่บ้านภัทรนิเวศน์ถึงคลองบางตลาด (เลขที่ 59/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองอู่ตะเภา ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ถึงซอยแผ่นดินทอง (เลขที่ 58/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 (เลขที่ 57/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234,0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อแก้วมัค และแก้วใส พร้อมสกรีนข้อความประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษาีท้องถิ่นประจำปี 2556 จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 56/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 คิว (เลขที่ 55/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อยาง COLD MIX จำนวน 200 ตัน (เลขที่ 54/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อของขวัญวันเด็ก โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2556 ตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 20 รายการ รวาม 50,000 ชิ้น (เลขที่ 53/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 02589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครนนทบุรี (เสริมมงคลชีวิต ล่องเรือ ไหว้พระ ต้อนรับปีใหม่ 2556) (เลขที่ 52/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234 และ 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูและทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง (เลขที่ 29/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 29/2556  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยพิบูลย์สงคราม 14 (ซอยแสนสุข) ครั้งที่ 2 (เลขที่ 51/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล่องหินใหญ่ (GABION) บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (เลขที่ 50/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยงามวงศ์วาน 27 ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 49/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยงามวงศ์วาน 31 ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 48/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยประชาชื่น - นนทบุรี 8 ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 47 /2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ท้ายซอยงามวงศ์วาน 31 เชื่อมซอยงามวงศ์วาน 27 ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 46/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยงามวงศ์วาน 29 พร้อมท่อลอด ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 45/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยติวานนท์ 24 ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 44/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยแผ่นดินทอง บริเวณซอยแผ่นดินทอง 23 - ถึงพาราไดซ์พาร์ค ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 43/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยติวานนท์ 27 ถึงซอยแผ่นดินทอง (บริเวณแยกตัดคลองบางธรณี) ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 42/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำถนนนนทบุรี 1 ช่วงคลองบางแพรก 1 ถึงไปรษณีย์ท่าน้ำนนทบุรี ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 41/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคา้จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยเรวดี ช่วงถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ถึงถนนนนทบุรี 1 ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (ลขที่ 40/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ยกเลิกการประมูลจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 26/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ถนนสามัคคี ช่วงสามแยก โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ถนนประชาชื่น ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 39/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ถนนวัดบัวขวัญ ช่วงถนนงามวงศ์วาน - วัดบัวขวัญ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 38/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ถนนนทบุรี 1 ช่วงแยกพระนั่งเกล้า ถึงคลองบางแพรก 1 ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (เลขที่ 37/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) จำนวน 4 คน (เลขที่ 36/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเช่าติดตั้งอัฒจันร์แบบสำเร็จรูปในงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 (เลขที่ 35/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2555 และประชาสัมพันธ์การแข่งเรือมาราธอน ประจำปี 2556 (เลขที่ 34/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234 และ 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (เลขที่ 33/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 และ 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศประเภท 2 ชั้น (ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ที่นั่ง) จำนวน 6 คัน ระยะเวลาจ้าง 24 วัน(เลขที่ 32/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1500 ชุด โครงกายกย่องพ่อดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2556 (เลขที่ 31/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารของเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 4 แห่ง (เลขที่ 30/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูและทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง (เลขที่ 29/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 28/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 27/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234 และ 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 26/2556)   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว เทศบาลนครนนทบุรี (บริเวณที่กลับรถใต้สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร จำนวน 3 เกาะ) (ครั้งที่ 3) (เลขที่ 25/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2369 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48