เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณใต้สะพานพระราม5 และซ่อมแซมประตูน้ำ 2 ประตู (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 19/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันน้ำ ค.ส.ล. รอบอาคารที่พักอาศัยพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ครั้งที่ 2 (เลขที่ 18/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณุ ซอยงามวงศ์วาน 25, 27, 29, 31 (เลขที่ 17/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซอยติวานนท์ 3 (พิชยนันท์ถนนเส้นหลัก) (เลขที่ 16/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ซอยจาริพิบูลย์ 9 (เลขที่ 15/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยจาริพิบูลย์ 10 (เลขที่ 14/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยแยกซอยอัคนีบริเวณบ้านเลขที่ 45/80 (เลขที่ 13/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยพิบูลย์สงคราม 14 (ซอยแสนสุข) (เลขที่ 12/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 77/10 (แยกจากซอยงามวงศ์วาน 23) (เลขที่ 11/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแผ่นดินทอง 59 แยก 3 (เลขที่ 10/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยจาริพิบูลย์ 6 (เลขที่ 9/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยแยกซอยพิบูลสงคราม 15 (เลขที่ 8/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยหมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 4 แยก 14 (เลขที่ 7/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสสร้างศาลาปฏิบัติธรรม บริเวณพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ (เลขที่ 6/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยพิชยนันท์ 17 (เลขที่ 5/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรวดี 11 (เขื่อนถนนรัตนาธิเบศร์กับซอยเรวดี) (เลขที่ 4/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนนทบุรี 22 แยก 2 และ 4 (เลขที่ 3/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. ซอยงามวงศ์วาน 31 แยก 10 (เลขที่ 2/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมารถสองแถวรับ - ส่งนักกีฬาโรงเรียนนครนนท์วิทยา 6 จำนวน 8 คัน ระยะเวลา 196 วัน ประจำปีงบประมาณ 2556 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 1/2556)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2580 3236 และ 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง (เลขที่ 161/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาดำเนินการจัดทำวารสารเทศบาลนครนนท์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม) (เลขที่ 154/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันแดดด้านนอกอุโบสถ์พุทธสถานเชิงท่า - หน้าโบสถ์ (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 159/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมผนังเขื่อนคลองบางขวาง (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 158/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการทำคันกันน้ำบริเวณซอยต่างๆ ถนนนนทบุรี 1 (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 157/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงเสริมคันกันน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยนนทบุรี 21 ถึงประตูสูบน้ำวัดแคนอกด (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 156/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันน้ำท่วม ค.ส.ล. ซอยแสงเสนีย์ ถนนพิบูลย์สงคราม (ครั้งที่2) (เลขที่ 155/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาสุข ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 135/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาดำเนินการจัดทำวารสารเทศบาลนครนนท์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 154/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2580 3236 และ 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำตะกอนหมุนเวียน ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประชานิเวศน์ 3 (เลขที่ 153/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 144/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (รถยนต์ดับเพลิงโฟมและเคมี และเรือยนต์ตรวจการณ์) ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 129/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิงในอาคารป้องกันความร้อน จำนวน 10 ชุด ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 128/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้เตรียมป้องกันน้ำท่วมและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 7 รายการ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 127/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค๊บ) ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 115/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 129/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 1282555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายห้ามจำหน่วยสินค้าในที่สาธารณะพร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ป้าย ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (พ.ศ. 2555) (เลขที่ 152/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 1272555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขและสถานธนานุบาล (สนามบินน้ำ) (เลขที่ 151/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรี (สนามบินน้ำ) (เลขที่ 150/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณสวนสาธารณะในชุมชนหมู่บ้านตะวันนา (เลขที่ 149/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณใต้สะพานพระราม5 และซ่อมแซมประตูน้ำ 2 ประตู (เลขที่ 148/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณสวน 72 พรรษา (เลขที่ 147/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว เทศบาลนครนนทบุรี (บริเวณที่กลับรถใต้สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร จำนวน 3 เกาะ) (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 146/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 25859 0504 ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 135/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันน้ำ ค.ส.ล. รอบอาคารที่พักอาศัยพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี (เลขที่ 145/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเปลี่ยนดวงโคมไฟฟ้าภายในประชานิเวศน์ 2 และ 3 (เลขที่ 144/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 143/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 124 ดูรายละเอียด
  ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้า้งเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำพร้อมบข่อพัก ค.ส.ล. ซอยนนทบุรี 12 แยก 1 (ซอยไพลิน) ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 102/2555  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0 504 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2310 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47