เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อชุดวอร์ม พร้อมถุงเท้า จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 36/2555)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2558 โดยวิธีสอบราคา (เลขที่ 35/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 34/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างแสดงดนตรี งานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 โดยวิธีสอบราคา (เลขที่33/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อของขวัญวันเด็ก โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 50,000 ชิ้น (เลขที่ 32/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชนประจำปีงบประมาณ 2558 ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี (เลขที่ 31/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงมอเตอร์สูบน้ำ บริเวณวิทยาลัยมหาดไทย (เลขที่ 30/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อยาง COLD MIX จำนวน 200 ตัน (เลขที่ 29/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อที่ดิน และก่อสร้างโครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ระยะที่ 2 (ครั้งที่2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 28/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ (เลขที่ 27/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 17 รายการ รวม 9,500 ชิ้น (เลขที่ 26/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 (เลขที่ 25/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง, เครื่องเล่นดีวีดี, วิทยุสื่อสาร) (เลขที่24/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อหินคลุก จำนวน 2,000 คิว (เลขที่ 23/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง (เลขที่22/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 21/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างจัดการแข่งขันชกมวยไทย พร้อมถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์จำนวน 8 คู๋ งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 โดยสิธีสอบราคา (เลขที่ 20/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างแสดงดนตรี งานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2557 โดยวิธีสอบราคา (เลขที่ 19/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างแสดงศิลปะชกมวยไทย จำนวน 60 คู่ งานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2557 โดยวิธีสอบราคา (เลขที่ 18/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน โดยวิธีสอบราคา (เลขที่ 17/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ (เลขที่ 16/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจัดจ้างเหมารถโดยสารับ - ส่ง นักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 6 จำนวน 9 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 13/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อโล่โครงการยกย่องพ่อดีเด่น และโครงการยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 133 โล่ (เลขที่ 15/2558))  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดทำอาหารโครงการยกย่องพ่อดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (เลขที่ 14/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 12/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารของเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 11/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 17 คน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 (เลขที่ 10/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อที่ดิน และก่อสร้างโครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ระยะที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 9/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อชุดกีฬา รองเท้า พร้อมถุงเท้า จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 8/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 05000 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 (เลขที่ 7/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 (เลขที่ 1/2558)  ฝ่ายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 2308 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาดำเนินการจัดทำวารสารรายเดือน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่5/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2557 จำนวน 2,000 เล่ม (เลขที่ 6/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ยกเลิก ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. - ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันแดดด้านนอกอุโบสถพุทธสถานเชิงท่า - หน้าโบสถ์ (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 4/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ (เลขที่3/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายใน และพื้นที่โดยรอบตัวอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน ประจำปี 2558 (เลขที่2/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างเหมาดูแลและบำรุงสนามฟุตบอล (เลขที่1/2558)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบ website เทศบาลนครนนทบุรี (193/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 17 คน ประจำปี 2558 (เลขที่ 191/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 192/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  ประมูลจัดจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 190/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้ัดจ้างเหมาการแข่งขันและพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่189/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (เลขที่188/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 187/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 186/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (เลขที่ 4/2557)  สำนักการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 2308 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ลานเครื่องเล่นเด็กอนุบาลพร้อมเครื่องเล่นขนาด 3x3.5 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด) (เลขที่ 185/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันแดดด้านนอกอุโบสถพุทธสถานเชิงท่า - หน้าโบสถ์  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก,น้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ) (เลขที่ 183/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2287 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46