เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อตาชั่งแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด (เลขที่176/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการประดับตกแต่งในงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 35 รายการ (เลขที่ 175/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาบริเวณอาคารอเนกประสงค์ ประชานิเวศน์ 3 ซอย 37 (เลขที่ 174/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อเหลี่ยมระบายน้ำและกำแพงกันดิน ซอยทานสัมฤทธิ์ 10 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (173/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อคุภัณฑ์กีฬา จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 172/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 171/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อวัสดุเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 11 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 170/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฎ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน (เลขที่169/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารภายในโรงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ (เลขที่ 168/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ภายในวิทยาลัยมหาดไทย (เลขที่ 167/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนและท่าเทียบเรือ บริเวณชุมชนหลังวัดท้ายเมืองริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ส่วนที่เหลือ) (เลขที่ 166/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งเผาศพไร้มลพิษ วัดแคนอก (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 165/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (รถตักหน้า - ขุดหลุง, เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (164/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (เลขที่ 163/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 3 รายการ (รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้ำในตัว, รถยนต์บรรทุกเครื่องอัดอากาศ, รถยนต์ปฏิบัติการกู้ภัยและสารเคมีและวัตถุอันตราย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่162/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 161/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (เลขที่ 160/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬา จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 159/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 158/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 157/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 156/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสุขาเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 155/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ (เลฃที่ 152/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 151/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ (เลขที่ 150/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจ่ายลม หมายเลข 3 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ พื้นที่ประชานิเวศน์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 154/2557)  ฝ่ายพัดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ผ่อนผันบริเวณถนนประชาราาฎร์ถึงบริเวณถนนพิบูลสงคราม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 153/2557)  ฝ่ายพัดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ชุนชนวัดเขมาภิรตารามบริเวณบ้านเลขที่ 50 (เลขที่149/2557)  ฝ่ายพัดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลท่าทราย (ครั้งที่2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 148/2557)  ฝ่ายพัดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬา จำนวน 8 รายการ (เลขที่ 147/2557)  ฝ่ายพัดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฟอกอากาศ) จำนวน 3 รายการ (เลขที 146/2557)  ฝ่ายพัดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ตู้แช่วัคซีน/ยา จำนวน 6 ชุด) (เลขที่ 145/2557)  ่ฝ่ายพัดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์บริเวณศูนย์นันทนาการ เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 144/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 70 ชุด (เลขที่ 143/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ จำนวน 4 รายการ (เลขที่ 142/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อรถพยาบาลฉุเฉิน พร้อมอุปกรณ์การแพทย จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 141/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ (เลขที่ 140/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง (เลขที่ 139/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต (เลขที่ 138/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณปากคลองลำเสือตาย (ครั้งที่ 2 ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 137/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ (จอ LCD Monitor, จอภาพ LED, จอLED, จอรับภาพ LED พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 136/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ (เลขที่ 135/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งเตาเผาศพไร้มลพิษ วัดแคนอก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 134/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณลำประโดงสาธารณะท้ายซอยโรงน้ำแข็ง1 (เลขที่ 133/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลท่าทราย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 132/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างทำอาหารโครงการยกย่องแม่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (เลขที่ 131/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 129/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 20 ตัว (เลขที่ 130/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์การเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลทวีวัฒนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 128/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2231 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45