เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่
 
เรื่องส่วนราชการ เบอร์โทรติดต่อรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬา จำนวน 8 รายการ (เลขที่ 147/2557)  ฝ่ายพัดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฟอกอากาศ) จำนวน 3 รายการ (เลขที 146/2557)  ฝ่ายพัดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ตู้แช่วัคซีน/ยา จำนวน 6 ชุด) (เลขที่ 145/2557)  ่ฝ่ายพัดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์บริเวณศูนย์นันทนาการ เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 144/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 70 ชุด (เลขที่ 143/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ จำนวน 4 รายการ (เลขที่ 142/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อรถพยาบาลฉุเฉิน พร้อมอุปกรณ์การแพทย จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 141/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ (เลขที่ 140/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง (เลขที่ 139/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต (เลขที่ 138/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณปากคลองลำเสือตาย (ครั้งที่ 2 ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 137/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ (จอ LCD Monitor, จอภาพ LED, จอLED, จอรับภาพ LED พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 136/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ (เลขที่ 135/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งเตาเผาศพไร้มลพิษ วัดแคนอก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 134/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณลำประโดงสาธารณะท้ายซอยโรงน้ำแข็ง1 (เลขที่ 133/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลท่าทราย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 132/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างทำอาหารโครงการยกย่องแม่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (เลขที่ 131/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 129/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 20 ตัว (เลขที่ 130/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์การเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลทวีวัฒนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 128/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ปากซอยทรายทอง 18 (ครั้งที่2) (เลขที่ 127/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมทาสี ถังหมักสิ่งปฏิกูลและลานทรายกอง ที่ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 126/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อจัดวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร) จำนวน 700 ใบ (เลขที่ 125/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ (เลขที่ 124/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (ไมโครโฟนไร้สายพร้อมชุดระบบ และไฟส่องเวทีเฉพาะที่พร้อมติดตั้ง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 123/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wifi และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด (เลขที่ 122/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 2 สถานีสูบน้ำคลองบางขวาง (เลขที่ 121/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อหินคุลก จำนวน 1000 คิว (เลขที่120/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อยาง COLD MIX จำนวน 200 ตัน (เลขที่119/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างราวเหล็กกันตกพร้อมทางเดินเท้า บริเวณเลียบคลองบางธรณี ซอยไทยานนท์ 16/1 (เลขที่ 118/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณปากคลองลำเสือตาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่117/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงสวนสาธารณะ ซอย 3 ทิศตะวันตก หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่116/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ภาชนะรองรับมูลผอยแบบคอนเทนเนอร์ จำนวน 4 ใบ) (เลขที่112/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน) โดยวิธีสอบราคา (เลขที่ 111/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ปากซอยทรายทอง 18 (เลขที่ 115/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยติวานนท์ 27 (ซอยนครการศึกษา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 114/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาติดตั้งในไฟสัญญาณบอกทาง เพื่อเปิดช่องทางพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่113/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (กล้องวีดีโอ,กล้องดิจิตอล,และชุดไมโครโฟนไร้สาย) (เลขที่110/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงชนิดติดตั้งกับชุดบันได จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 109/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อชุดนักกีฬา และชุดนักกรีฑาพร้อมรองเท้า ถุงเท้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 "พะยูนเกมส์" (เลขที่ 108/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 คัน เดินทางไปจังหวัดตรัง (เลขที่107/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทานสัมฤทธิ์ 10 แยก3 (ส่วนท้าย)(เลขที่106/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ โครงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 16 รายการ (เลขที่ 105/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก (เลขทืี่ 3/2557)  สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 2308 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (เลขที่ 104/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 1234 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร และป้ายหยุดรถประจำทาง บริเวณปากซอยพิบูลสงคราม 9 (ซอยบ่อนไก่) และปากซอยพิบูลสงคราม 18 (ซอยรัตนบุรี) (ครั้งที่2) (เลขที่ 103/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร และป้ายหยุดรถประจำทาง บริเวณปากซอยประชาราษฎร์16/1 (ครั้งที่ 2) (เลขที่102/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
  สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (เลขที่ 100/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0505 ดูรายละเอียด
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโป๊ะเหล็กบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (101/2557)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี   โทร. 0 2589 0504 ดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลไว้ 2202 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ : 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45